Spinn 2015

I går blev det guldvinst för Knegdeg! Spinn-priset belönar kampanjer som på ett kreativt och effektivt sätt ökat kunskapen om en företeelse eller ändrat ett beteende bland svenskarna. Tävlingen är ett sätt att samla branschens bästa prestationer och lyfta fram dessa för att inspirera till ännu fler nytänkande och väl genomförda PR-insatser.

Motivering: ”Vissa kommunikationsutmaningar kräver djärvhet och mod och inte minst en rejält gångbar idé för att man ens ska överväga att ge sig på dem. Som att upplysa en yngre generation om fördelarna med kollektivavtal. Men PTK tog utmaningen och skapade en skinande kommunikationspärla av blytung materia.”

Vi är enormt stolta och glada och säger stort tack till juryn och Spinn2015!

DELA