PTK_radgivningstjanst

Trots ett nästan dagligt nyhetsflöde och information om våra pensioner i medierna och från alla aktörer på pensionsmarknaden är det många som tycker att det är svårt att få en samlad bild över sin framtida pension. För alla som har tjänstepensionen ITP finns det dock utmärkt hjälp att få då man kan använda sig av PTK:s rådgivningstjänst. Syftet med tjänsten är att ge ett verktyg att fatta välgrundade beslut utifrån sin egen situation – oavsett om man är singel, sambo, flerbarnsförälder, ung eller gammal, bor i hyresrätt eller villa. Behoven är olika och varierar över tid. Genom att fatta aktiva beslut som rör pensioner, men även skydd om man blir sjuk eller dör i förtid, får alla ett bättre anpassat skydd. På uppdrag av PTK har Ester hjälpt till att ta fram en ny sajt som presenterar tjänsten och att vidareutveckla och designa rådgivningstjänsten. Läs mer om tjänsten och besök sajten här.

DELA