Det är inte alltid lätt att avgöra var gränsen för att dricka för mycket går. Är det när man tar ett glas fast man inte är så sugen eller när man är sugen för ofta? Idag har ungefär en miljon svenskar problem med alkohol. De flesta lever en välordnad tillvaro och vill inte etiketteras som ”missbrukare”. Därför söker de sig inte heller till de beroendemottagningar som finns. Riddargatan 1 är ett nystartat pilotprojekt inom alkoholvården som vänder sig till just denna grupp. Mottagningen representerar ett nytänkande inom vården och är inte främmande för att arbeta med okonventionella metoder. Inför den stundande julhelgen hjälper vi Riddargatan 1 att genomföra en satsning i krogmiljö i samarbete med Sturecompagniet i Stockholm. Då kommer personal från Riddargatan 1 att finns på plats i krogens lokaler för att ge råd och stöd till gäster som har frågor om sin egen eller anhörigas alkoholvanor.

DELA