Idag dricker ungefär en miljon svenskar mer alkohol än vad som är bra för deras hälsa. Av dem får bara en av tio behandling, och oftast inte förrän allvarliga sociala eller hälsorelaterade konsekvenser är ett faktum. Därför genomför Stockholms läns landsting nu en stor alkoholvårdssatsning, så att fler människor kan få hjälp att ändra sina alkohol(o)vanor i tid. Satsningen består dels av utbildning för vårdpersonal utanför den specialiserade beroendevården, dels av en ny alkoholmottagning. På Riddargatan 1 – mottagningen för alkohol och hälsa – kan den som dricker för mycket få hjälp att minska sin alkoholkonsumtion eller sluta helt. Ester har varit med från start och bygga upp den nya verksamheten och har under vintern arbetat med att ta fram en varumärkesplattform och identiteten för den nya mottagningen. Verksamheten kommer att lanseras för allmänheten till hösten, men redan nu så rullar ett dr-utskick i form av en flaskpost med ett rop på hjälp ut till primär- och företagshälsvården.

DELA