UNIONEN / LANSERINGSKAMPANJ

Unionen_2_1_dag

Unionen_2_1_natt

bussbaksida

unionen-inbjudan

annons-två-blir-en

unionen-tunnelbana

DR

Den 1 januari 2008 gick fackförbunden HTF och Sif samman och bildade Sveriges största fackförbund för tjänstemän. Lanseringskampanjen – som syntes i bland annat dagspress, utomhus och på nätet – hade som syfte att tydliggöra sammanslagningen för så många svenskar som möjligt. Det är ju lätt hänt att man vill säga för mycket i en lanseringskampanj, därför var vi noga med att renodla och hålla det enkelt. Det kreativa uttrycket bestod av olika varianter på temat ”Två blir en” samtidigt som vi lyfte fram och förstärkte symboliken i det nya namnet tillsammans med logotypen. Kampanjen blev extremt framgångsrik då i stort sett alla i målgruppen såg, förstod och tog till sig av budskapet.

DELA