LAFA/KAMPANJER 2004-2008

hundbrevet_A4

BUSINESS_A4Följesedel_A4

ESTER_vykort

Lafa är ett metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa inom Stockholms läns landsting, som arbetar med att förebygga spridning av hiv och andra sexuellt överförda infektioner. Vårt uppdrag var att ta fram en långsiktig kampanj som så fort som möjligt kunde öka kondomanvändningen hos ungdomar och unga vuxna. För att lyckas med detta behövde vi hitta en helt ny vinkel på problemet. Vi valde att visa på allt det jobbiga runtomkring att få en könssjukdom, som till exempel att ta kontakt med sina gamla ex och berätta att man är smittad. (Är inte det ångest så säg.) Konceptet formulerades till ”Kondom. Fortfarande det enklaste sättet att slippa ångest”
 och tog sig uttryck i en rad filmer, DR, annonser, radiospotar med mera.

Kampanjen fick toppvärden i effektmätningar och bidrog till att
 kondomanvändningen ökade med hela 60% i målgruppen, samt att klamydia för första gången på 10 år började minska. Som en trevlig bonus så belönades kampanjen dessutom med ett flertal priser. Bland annat guldägg, silver i Epica och långsiktig varumärkesvård i 100-wattaren.

DELA