LAFA / SOMMARKAMPANJ

Kondom08_affisch1

BrollopPoolSombrero

Kondom08_park

För att hylla alla de tillfällen då någon rullar på en kondom delade vi ut 100 000 kondomer gratis i Stockholm under sommaren. Varje kådis hade vi försett med ett unikt nummer från 1 till 100 000 och på baksidan av varje paket stod en uppmaning att dela med sig av vart just den kondomen tar vägen, genom att sms:a in eller ladda upp sin story på bloggen kondom08.nu. Syftet var att förbättra attityden till kondom och på så vis öka kondomanvändningen hos målgruppen: Stockholmare 15-30.

Kampanjen fick ett enormt genomslag i medierna och omtalades ibland annat TV4, P3, DN, Aftonbladet, Nöjesguiden samt många av landets mest välbesökta bloggar. Kondom08.nu fick 110 000 besökare och över 500 personer delade med sig sina kondomers öden. Dessutom hjälpte kommunikationen till att göra 37 % av målgruppen mer positiva till att använda kondom. Lafa själva har kallat kampanjen den mest framgångsrika de någonsin har gjort, på grund av att den fick igång ett engagemang och ett positivt surr kring något så pass osexigt som kondomer.

DELA