Fria_händer

bröllop

Valentindagen, som egentligen Alla hjärtans dag heter, är mest förknippad med kommersiella värden. Därför vill vi göra något extra för Globen Shopping denna dag och knyta an till de ursprungliga värdena och fokusera på kärleken och förälskade par. På en särskild friarplats i köpcentrumet kunde därför par fria till varandra och därmed delta i en tävling där första priset var ett bröllop på Globens tak.
Ett särskilt DR med uttryckbar ring delades ut på strategiska platser runt om i Stockholm för att locka giftaslystna par. Dagen blev mycket lyckad och två par vågade sig fram på den rosa mattan för att fria.
Lyckliga vinnare blev Malin Alexandersson och Leif Lundgren!

DELA